yükleniyor

Galata'da Sergi Binası

İki caddenin tam kavuştuğu noktada önerilen fotoğraf sergi binası, orta bölümünü bir yarık halinde her iki kottaki sokağa açarak, kesintisiz yaya hareketini sağlıyor.

Söz konusu yarığa bakan cephenin şeffaflaştırılmasıyla, insan hareketleri tıpkı bir sergi nesnesi gibi seyredilmek üzere yapıya eklemleniyor.

Üst kotlarda yarığı bağlayan-diken köprüler, insan sirkülasyonunun sergi işlevine dahil edilmesi anlamında belirleyici rol oynuyor.