YÜKLENİYOR

Per. Araştırmaları #8

 

 

 

Perşembe Araştırmaları son haftasında!

Sekiz haftadır devam eden seriyi, Onur Atay'ın "Şehrin Tanıkları: Anıtlar ve İdeoloji" konulu çalışmasıyla tamamlıyoruz.

 

 

Şehrin Tanıkları: Anıtlar ve İdeoloji

Olay, anma ve anıtlaşma pratikleri çizgisinde biçimlenen kamusal alanlar ve yapay peyzajlar; hem tasarım süreçleriyle, hem estetik değerleriyle, hem de hafızalardaki biçilen ömürleriyle farklılaşır. Anıt ve anma pratikleri üzerine ilk oluşturulan modern metinlerden ‘Anıtların Modern Kültü’nde Alois Riegl anıtları ikiye ayırır; bu ayrımda, anma ve hatırlama bilinciyle yapılmış olan ritüel odaklı anıtları 'istemli anıtlar', zaman içerisinde belleklerde geçmiş tarihi temsil etme görevini üstlenerek simgeleşmiş yapıları ise 'istemsiz anıtlar' olarak tanımlar. Türkçe'de nispeten genç bir kelime olan anıt, anımsatma amacı güden yapı ve obje çerçevesi için türetilmişken, dil içerisinde daha da köklü olan eş anlamlısı 'abide', ebedilik vurgusuyla “hatırlarda kalan” anlamını taşır. Böylelikle, abide ve anıt kelimeleri arasında bugünkü gündelik kullanımda bir farklılık sezilmese de, bu kelimelerin modernite kulvarı içerisinde kullanımlarında ayrıştıkları görülebilir.

Bir süredir yürütülmekte olan araştırma dahilinde, günümüz Türkiyesi ve yakın çevresinde oluşan anıt ve anma pratiklerinin örneklendirileceği sunum, günümüze doğru uzanacak bir örnek silsilesi içerisinde incelenerek kıyaslanacak; sunum sonrası gerçekleştirilecek atölye sürecinde ise anıt üretimi üzerine odaklanılarak Kadıköy ve yakın çevresinin tarihselliği üzerinden ‘anıt ve anma pratiklerinin üretimi ve yöntemleri’ sorgulanacaktır.

 

Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.

Atölye için ön kayıt gerekir, kontenjan sınırlıdır.

Ön kayıt ve bilgi için hello@atolyemil.com

 

Perşembe Araştırmaları'nda neler yapıldı görmek isterseniz buradan ulaşılabilir.

 

Etkinlik Sponsoru: Ersa Mobilya