YÜKLENİYOR

20-22 Haziran'da Pupa 2.0!

 

MERZ

 

Merz, Kurt Schwitters’ın sanat ve üretim hayatının tamamına yayılan “the Merzbau” projesini, yeniden tartışmaya açar

ve edindiği çıkarımların mekansal karşılıklarını araştırmayı hedefler.

 

Gebze Teknik Üniversitesi’nin yerleşkesindeki doğal çevreye, köklü ağaçlara tutunarak kendini inşa etmeye çalışacak bir olası mekan denemesi olan Merz; ‘doğal çevre’ ve ‘insan inşası’, ‘kendiliğinden’ ve ‘tasarlanmış olan’ gibi kutuplar üzerine düşünmeye aracılık ederken, bir yandan da malzemenin ruhunu ve mekanı kurmaktaki gücünü sorgulayacaktır.

 

Okuldaki atölyelerde kullanılmış ya da civar fabrikalarda atık halde olan çok çeşitli malzeme; birincil kullanım alanlarından uzaklaştırılır ve atölye alanına istiflenir. Her bir malzeme, beraberinde sürüklediği anlamları dönüştürebileceği yeni bir bağlam arayışında olan mekan kurucular olarak ele alınır.  Böylelikle bağlam ve anlam dönüşür, mekanı örer.


* Kurt Schwitters’ın “Bilmekten ziyade sezmek” olarak tanımladığı “Merz”; kağıt, kereste, tel, karton, boya gibi toplanmış nesneleri yeniden yapılandırma ve bu yolla yeni mekânsal ilişkiler ve konfigürasyonlar oluşturma yöntemidir.

 

Atölye Yürütücüleri:         Canan Erten (Bilgi Üniversitesi)

                                             C.Eda Özgener (Atölye Mil, Bilgi Üniversitesi)

                                             Dilara Tekin Gezginti (Atölye Mil)

                                             Duygu Yarımbaş (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Katılımcı Sayısı:                20 kişi 

Malzemeler:                      Çıkma alçıpan, ahşap çubuk, levha, profil, karton gibi çevreden edinilebilecek atıklar.