YÜKLENİYOR

Perşembe Araştırmaları #2

 

Perşembe Araştırmaları başladı !

2016'dan hatırlayacağınız, Atölye Mil küratörlüğündeki Mimarlık Sohbetleri Serisi'ndeki genel kurgu devam ediyor.

9 hafta boyunca sürecek olacak seride; konuşmacılar, araştırmalarını anlatan kısa bir sunum yapıyorlar.

Sunum, açık bir tartışma olarak devam ediyor. Ardından araştırmaya yönelik paralel bir üretim olarak atölye başlıyor.

Ersa Mobilya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Perşembe Araştırmaları’nın sıradaki konuğu "Mimari Temsilde Hareket İmgesi: Gündelik Hayat ve Sinematografi Üzerinden Bir Okuma" başlıklı çalışması ile Merve Gedik olacak!

 

 

Mimari Temsilde Hareket İmgesi: Gündelik Hayat ve Sinematografi Üzerinden Bir Okuma

Çalışmanın amacı çağın kavramlarından yola çıkarak mimarlık alanında üretilen yeni temsil şekilleri üzerinde düşünmeye çalışmaktır. Değişen, dönüşen dünyada gündelik hayat teorileri üzerinde düşünülmeye başlanmış, önceleri sıradan, değersiz görülen gündelik hayat çeşitli disiplinlere üzerinde çalışılacak yeni mecralar açmıştır. Bu yeni ortamda gündelik hayat ile mimarlık arasındaki ilişkiler ise özne ve özellikle öznenin gündelik kent kullanımı üzerinden kurulabilir olmuştur. Çalışmada, esas olarak, kullanıla gelen mimarlık temsil şekillerinin gündelik hayat ve ardından bizi götürdüğü öznenin gündelik kent deneyimi ile ne kadar bağ kurabildiği, oluşan bu yeni ortamda, ortaya atılan yeni kavramlarla mimarlığın temsil şekillerinin nasıl olması gerektiği sorgulanmaktadır. 

Mimarlığın geleneksel temsil yöntemleri (plan, kesit, görünüş, perspektif…) özellikle göz duyusuna odaklanarak gündelik hayattan dolayısıyla öznenin gündelik kent deneyiminden kopuk temsiliyet şekilleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Sadece göz üzerinden tariflemenin olanaklı olmadığı karmaşık gündelik hayatı keşfetmiş yeni zamanlarda bu geleneksel temsil yöntemleri değişmek, dönüşmek durumunda kalmıştır. Bu amaçla çalışmada yeni keşfedilen gündelik hayatın ve dolayısıyla öznenin deneyimlediği gündelik kentin, sinema imgeleri, özellikle de sinemanın hareket imgesi ve bizi götürdüğü sinematografik kavramlar aracılığıyla temsil ortamına girişi üzerinde durulacak, sıradan bir gündelik kent deneyimini sinemanın hareket imgesi ile aktarmaya çalışan bir deneme yapılacaktır. 

“Sinema” ve “gündelik hayat”ın kuramsal olarak ilişkilendirilmeleri kurulduktan sonra, varılan noktada sinema imgelerinin, özellikle sinemanın hareket imgesinin temsil şekillerine adapte olabileceği bir atölye çalışması düşünülmektedir. Atölye çalışmasında katılımcılar bulundukları mekandan geçen kesitler, gündelik hayatlarında kullandıkları-kullanmakta oldukları mekanlardan geçen kesitler ya da hayal ettikleri herhangi bir mekandan geçirecekleri kesitler üzerinde deformasyonlar yaparak, kesitlere çeşitli sinematografik tekniklerle hareket katmaya çalışacaklardır. Mimari kesit deformasyona uğratılarak yeni, hareket-zaman kavramlarını bünyesinde taşıyacak farklı bir kesit kavramı üzerinde düşünülecektir.

Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.

Sunum, herkesin katılımına açıktır. Atölye için ön kayıt gerekir, kontenjan sınırlıdır.

Ön kayıt ve bilgi için hello@atolyemil.com

Etkinlik Sponsoru: Ersa Mobilya

 

Perşembe Araştırmaları'nda neler yapıldı görmek isterseniz buradan ulaşılabilir.

 

Gelecek Program:

13 Nisan 2017; Bir Değer Brikolajı Olarak Kültürel Miras, Gülce Okyay

20 Nisan 2017; Mekansal Algı Deformasyonu: Analog Fotoğraf ve Dijital Manipülasyon, Oğuzhan Abdik

27 Nisan 2017; Mimarlığın Söz Konusu Olduğu Düzlemde Müphemliğin Peyzajı, Seda Kurt Şengün

4 Mayıs 2017; Project Nebula Atölyesi, Esra Akdere, Ayşegül Karaman, Şebnem Şoher

11 Mayıs 2017; Arketip Olarak Duvar, Ali Derya Dostoğlu

18 Mayıs 2017; Şehrin Tanıkları: Anıtlar ve İdeoloji, Onur Atay

Sergi ve kapanış partisi