YÜKLENİYOR

Perşembe Araştırmaları #3

 

Perşembe Araştırmaları başladı !

2016'dan hatırlayacağınız, Atölye Mil küratörlüğündeki Mimarlık Sohbetleri Serisi'ndeki genel kurgu devam ediyor.

9 hafta boyunca sürecek olacak seride; konuşmacılar, araştırmalarını anlatan kısa bir sunum yapıyorlar.

Sunum, açık bir tartışma olarak devam ediyor. Ardından araştırmaya yönelik paralel bir üretim olarak atölye başlıyor.

Ersa Mobilya sponsorluğunda gerçekleşecek olan Perşembe Araştırmaları’nın sıradaki konuğu "Bir Değer Brikolajı Olarak Kültürel Miras" başlıklı çalışması ile Gülce Okyay olacak!

 

 

Bir Değer Brikolajı Olarak Kültürel Miras 

Kültürel miras, varolduğu dönem ve yere özgü, devamlılığı olan bir sosyal yapı olarak düşünülebilir. Kültürel değerler –ya da en geniş anlamıyla değerler- ise, bu sosyal yapının ve onu oluşturan küçük veya büyük ölçekli bütün öğelerin temel taşı ve koruma olgusunun en önemli dayanak noktasıdır. Bu bağlamda, kültürel değer ve miras kavramları arasında birbirini doğuran, besleyen ve geliştiren kompozit bir ilişkiden söz etmek mümkün olmaktadır.

Ne var ki; değerler esas olarak onlara yüklenen kültürel, felsefi, spiritüel, tarihi, psikolojik, materyal vd. referansların bir araya getirmiş olduğu fenomenlerdir. Kişi veya toplulukların yaşadıkları kültürel ve sosyal çevreyle kurduğu ilişkiden doğar ve gelişirler. Kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültürden kültüre ve devirden devire değişiklik gösterebilirler.

Bu nedenle, özellikle son yıllarda farklı uzman, kurum ve kuruluş tarafından oluşturulan ve yayımlanan değer esaslı koruma metodolojileri ekseninde bu konu koruma pratiği bakımından sistematik ve ortak bir paydada buluşulmasına olanak tanıyacak biçimde ele alınmaya çalışılmaktadır.

Çalışma kapsamında, atölye yürütücüsü tarafından kent için önemli bazı kültür varlıkları belirlenecek ve katılımcılardan seçilen kültür varlıklarına atfettikleri değerleri ifade etmeleri istenecektir. Çalışma yordamıyla, çeşitli arkaplanlardan gelen farklı katılımcıların kültürel mirasa yönelik değerlerinin bir araya getirilmesi, varsa farklılaşan ve benzerlik gösteren yanların ve yaygın dağılımın belirlenmesi, değerlerin değişebilirliğinin sorgulanması ve onların biraradalığından ortak anlamlı bir bütün elde edilip edilemeyeceğinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.

Sunum, herkesin katılımına açıktır. Atölye için ön kayıt gerekir, kontenjan sınırlıdır.

Ön kayıt ve bilgi için hello@atolyemil.com

Etkinlik Sponsoru: Ersa Mobilya

 

Perşembe Araştırmaları'nda neler yapıldı görmek isterseniz buradan ulaşılabilir.

 

Gelecek Program:

20 Nisan 2017; Mekansal Algı Deformasyonu: Analog Fotoğraf ve Dijital Manipülasyon, Oğuzhan Abdik

27 Nisan 2017; Mimarlığın Söz Konusu Olduğu Düzlemde Müphemliğin Peyzajı, Seda Kurt Şengün

4 Mayıs 2017; Project Nebula Atölyesi, Esra Akdere, Ayşegül Karaman, Şebnem Şoher

11 Mayıs 2017; Arketip Olarak Duvar, Ali Derya Dostoğlu

18 Mayıs 2017; Şehrin Tanıkları: Anıtlar ve İdeoloji, Onur Atay

Sergi ve kapanış partisi