YÜKLENİYOR

MNNİ / 3. Gün

Mimarlık Nedir, Ne İştir?

 

Mimarlık nedir, ne üretir, nasıl işler? Mimarlar kimlerle çalışır, nasıl ortamlarda?

Mimarlık eğitimine yeni başlayan üniversite öğrencileri ve mimarlık eğitimi almak isteyen lise öğrencileri için kurgulanmış, çok mekanlı 4 günlük bir program!

Amaç; mimarlık lisans eğitimi almayı düşünen ya da mimarlık fakültesi birinci sınıfa devam eden öğrencilerin, mimarlığın farklı aşamalarına bizzat dahil olmalarına fırsat vererek mesleği tanımalarını - deneyimlemelerini sağlamak ve bu sayede daha bilinçli karar vermelerine ve mutlu olacakları bir kariyer seçmelerine ön ayak olmak.

Program ana hatlarıyla; söyleşi, gezi, ders ve atölyelerden oluşacaktır.

Söyleşiler; mimarlık eğitimi almış, mesleğin farklı olasılıklarını öğrencilerle paylaşabilecek isimlerle yapılacaktır. Örneğin kamuda çalışan bir mimarın mesleki pratiği, kendi ofisi olan bir mimardan nasıl farklıdır? Ya da uygulama projesi çizen bir ofiste çalışan mimarla, şantiyede çalışan mimarın mesleği algılama biçimi nasıl farklılaşır? Bu sohbetler mesleğin çok yönlü karakterini öğrencilere iletebilme amacı taşır.

Farklı eğitim modellerini deneyimlemek üzere; İstanbul’da yer alan iki mimarlık fakültesi ziyareti de programa dahildir (İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi). Bu ziyaretlerde, öğrencilerin teori ve pratik derslerine katılımı sağlanacak; dolayısıyla “mimarlık eğitimi” konusunda deneyim ve bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

Mimarlık üretim ortamınlarını keşfetmek ve piyasadaki çeşitli ölçekteki ofislerin iç dinamikleriyle ilgili bir fikir edinmek üzere; iki ofis ziyareti gerçekleştirilecektir. Bu iki ofisin hem ölçek hem de işleyiş açısından birbirinden farklı olmasına dikkat edilmiştir. Ofislerde, kurucu ortaklar ve mimarlarla kısa bir söyleşi yapılacak; öğrencilerin merak ettiği ya da kaygı duyduğu konular tartışılacaktır.

Ziyaret edilen ofislerde ve üniversitelerde, mekansal bir problemi çözmeyi deneyen ya da belrilenen bağlam dahilinde bir üretim içeren atölye çalışmaları yapılacaktır.

Güncel mimarlık üretimlerini ve tartışmaları takip etmek üzere konuyla ilgili olabilecek bir sergi gezilecek ve tartışılacaktır.

Program 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek; ana mekan olarak Studio-X İstanbul kullanılacaktır. Stüdyo dışındaki etkinlikler; mimarlık fakülteleri, tasarım ofisleri ve müzelerde devam edecektir.

PROGRAM

7 Ekim Cumartesi

10:00 – 11:00 Buluşma, tanışma, söyleşi-oyun (Studio–X)

11:30 – 13:00 Ofis ziyareti ve söyleşi (Norm Mimarlık)

8 Ekim Pazar

11:00 – 13:00 Ofis ziyareti ve atölye (Apollo)

13:30 – 15:00 Sergi ziyareti ve tartışma (Salt Galata, İşveren sergisi)

9 Ekim Pazartesi

13:30 – 17:00 Mimarlık fakültesinde bir derse katılım (İTÜ)

19:00 – 20:30 Mimarlık ve Teknoloji Paneli (Salt Galata)

10 Ekim Salı

09:30 – 15:30 Basic Design dersine katılım ve atölye (Bilgi Üniversitesi)

16:00 – 18:00 Kapanış paneline yönelik atölye çalışması (Studio-X)

18:30 - 20:00 Kapanış paneli (Studio-X)

 

Etkinlik Sponsoru: Ersa