YÜKLENİYOR

Beden ve Mekan

Pera Müzesi "Üryan, Çıplak, Nü" sergisi kapsamında düzenlenen atölyede her çocuk sergi kapsamındaki eserlerden bir figür seçer ve bu figürü oyun hamuruyla küçük bir ölçekte üçüncü boyuta taşır. Bunu yaparken, çıplak olduğu için yabancılaştığı bedeni form düzeyine indirger ve bu yolla; öğrenilmiş kavramlar olan “ayıp, yasak” gibi endişelerden bağımsız bir üretim sürecine girer. Daha sonra, ürettiği bu minyatür bedeni yaklaşık 15x15x15 cm’lik bir küp içerisine yerleştirir. Bu küp bedeni saran mekanın sınırlarını temsil eder. Amaç; beden ve mekanın birbirinden ayrılamaz bütünlüğünü vurgulamaktır. İçine bedenin yerleştiği küp mekan kalıplarına, akışkan ve çabuk donan bir malzeme (parafin) dökülür ve bu malzeme vasıtasıyla mekan, bedenin negatifi ile doldurulur. Kuruyan küpler (beden+mekan) ikiye kesilerek bedenin mekan içindeki konumlanışı, sınırları ve formun kendisi görünür kılınır. Boşluğun içindeki beden; dolunun içindeki boşluğa dönüşür ve saf form haline indirgenir. Üretilen bedenin mekanları bir araya getirilerek farklılık, çeşitlilik, benzerlikler üzerine konuşulur.