YÜKLENİYOR

Sesli Oyun

Sesin mekan  tasarımında önemli bir parametre ve tıpkı ışık, sıcaklık gibi tasarıma dahil edilen bir bileşen olduğunu vurgulamayı amaçlayan bu atölye kapsamında; mekanın formu vasıtasıyla sesi değiştirmesi, dönüştürmesi bir tür mekansal deney olarak çocuklara sunulur. Sese farklı tepki veren materyallerin bir aradalığından faydalanarak ses ve mekan formuna dair bir oyun üretmek amacıyla farklı malzemelerden farklı boyutlarda konik biçimli parçalar üretilir. Bu parçaların birbirine eklenmesi - geçmesi yoluyla bir ses dönüştürücü mekan yaratılır. Konik parçaların açıktaki ucundan içeri bir ses yollanır ve duyulan sesin sürprizli sonucu bu deneyi bir oyuna dönüştürür. Çocuklar, tasarladıkları ses dönüştürücü mekan üzerinden; ses, form, malzeme, boyut kavramlarına dair içsel bir farkındalık üretirler.